Wijzigingen meststoffenwet

25-05-2018 om 16:28:29 uur

Er is een aantal wijzigingen voor de meststoffenwet op komst welke de komende tijd ingevoerd zullen worden.

  • Verbod sleepvoetbemester gaat in per 1 januari 2019. Volgend jaar mag u de sleepvoetbemester niet meer gebruiken op klei- en veengrond. Op zand- en lössgronden was deze bemestingsmethode al langer verboden. Wanneer u gebruik maakt van controleerbare methodes (GPS, data logger) mag u -in combinatie met een sleepslang-aanvoersysteem en een grote hoeveelheid water- nog wel gebruik maken van een sleepvoetbemester
  • Men is van plan de verplichting voor het gebruik van vanggewassen na mais op zand- en lössgronden aan te passen. De wijziging houdt in dat direct aansluitend aan de teelt van maïs, en uiterlijk op 1 oktober, een vanggewas moet worden geteeld. Dit kan door tijdens of direct na de teelt van maïs een vanggewas te zaaien. Ook wordt de mogelijkheid opgenomen om na de teelt van maïs, en uiterlijk op 31 oktober, een gewas in te zaaien dat dient als hoofdteelt. Deze hoofdteelt wordt dan in het volgende jaar geoogst. Indien men van de mogelijkheid van een hoofdteelt gebruik wil maken, moet daarvan uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar melding worden gedaan aan de LNV. Alle (vang)gewassen dienen tenminste tot 1 februari in stand gehouden te worden.
  • Men is tevens van plan de termijn voor het uitrijden van vaste strorijke mest op grasland op klei en veen te verruimen naar 1 december tot en met 15 september in plaats van 1 februari tot 15 september. Dit om het risico op te late aanwending van meststoffen in het voorjaar te voorkomen.
  • De termijn voor uitrijden van drijfmest op bouwland is voorgenomen te wijzigen naar 15 februari tot 15 september i.p.v. 1 februari tot 31 augustus. Dit sluit beter aan bij het groeiseizoen, voorkomt uitrijden onder natte omstandigheden en geeft de mogelijkheid na de oogst van granen in augustus het land te bemesten.
  • Voorgenomen is een aanpassing op het meststoffengebruik op natuur en overige grond. De beperking van meststoffen op natuurgronden moet voortaan in het contract worden vastgelegd in kilogrammen stikstof en fosfaat. Bij overige grond wordt de fosfaatgebruiksnorm op grasland 90 kg en op bouwland 60 kg fosfaat. De stikstofnorm blijft 170 kg per hectare.
  • De regels voor het vernietigen van grasland op zand- en lössgrond worden per 1 januari 2019 aangepast:
    • Na 10 mei is het vernietigen van de graszode toegestaan tot en met 31 augustus, indien er aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.
    • Vernietiging van de graszode op grasland op zand- of lössgrond, na 31 mei moet worden gemeld aan LNV. De verplichting voor het nemen van een scheurmonster vervalt voor deze situatie. In plaats daarvan zal de stikstofgebruiksnorm voor het volggewas worden verlaagd.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl