Aanmelden voor derogatie; doe het deze maand nog
14/01/2019
Veehouders die zich willen aanmelden voor de derogatie van 2019 moeten dat voor 1 februari doen bij RVO.nl. In grote lijnen zijn de voorwaarden hetzelfde als...
Fosfaatbank is leuk voor klein deel van de veehouders
03/01/2019
Als het goed, opent de overheid in de loop van dit jaar de fosfaatbank. De fosfaatbank wordt in het leven geroepen om de 10% afgeroomde rechten na transactie...
Sleepvoet blijven gebruiken door toevoegen van water
03/01/2019
Per 1 januari is de sleepvoet op grasland op klei en veen verboden. Daardoor zijn alle varianten van dit systeem, zeker de open systemen met een golfplaat, n...
Ontwikkelingen fosfaatrechten
12/11/2018
Er zijn afgelopen periode veel ontwikkeling geweest rondom de toekenning, handel en overdracht van fosfaatrechten, hieronder een korte samenvatting van de on...
Uitbetaling GLB vanaf 1 december
12/11/2018
RVO start met de uitbetaling van de subsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid per 1 december 2018. De aanvragen zijn gedaan door middel van de gecom...
Maatregelen ivm de droogte
30/08/2018
Door de droogte heeft de Minister besloten om een aantal periodes voor het uitrijden van mest, het inzaaien van vanggewassen en het scheuren van grasland te ...
Uitspraak van het CBb over fosfaatreductie plan 2017
22/08/2018
Het fosfaatreductieplan voldoet volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het eigendomsrecht. Het eigendom van vee wordt gereguleerd in...
Pagina 1
Verlening uitrijden mest op bouwland
15/08/2018
De termijn voor het uitrijden van drijfmest op bouwland, wanneer een groenbemester is gezaaid, is verlengd tot en met 15 september. Normaal mag er tot 31 jul...
BEX berekening 2018
07/08/2018
In 2018 is er een nieuwe handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee, kortweg BEX, gepubliceerd door RVO versie 29 juni 2018. Voor dit jaar (2018) dient ...
(Geheime) handhavingsmarges mestbeleid
03/08/2018
Naar aanleiding van een advies aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op 22 mei 2018 in drie hoger beroep zaken, zijn sinds kort een aantal handha...
Vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij
18/07/2018
18 juli is er een concept regeling gepubliceerd waarin een zoogkoeienhouder vrijstelling voor fosfaatrechten kan aanvragen. Daarin staat dat zoogkoeienhouder...
Ingangsdatum vanggewas
16/07/2018
Vanaf vandaag kan u de ingangsdatum melden van een vanggewas voor EA in de gecombineerde opgave. Heeft u het vanggewas al gezaaid of het hoofdgewas al geoogs...
Subsidie vloeren kalverhouderij
25/06/2018
In oktober is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor welzijnsvriendelijke of ammoniak reducerende vloeren. Totaal is 15 miljoen euro beschikbaar, ...
Vacature
25/06/2018
Kom jij onze agrarische advies afdeling versterken?
Pagina 2
Pagina
Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl