Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij

04-02-2016 om 13:07:18 uur

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft in overleg met de sector voorstellen uitgewerkt voor invulling van de nationale envelop van € 29,94 miljoen voor Nederland. Het wordt verdeeld langs drie sporen:

1. Verdere verduurzaming van de melkveehouderij (€ 9,98 miljoen);

2. Vitalisering van de varkenshouderij (€ 9,98 miljoen);

3. Stimuleren van investeringen in mestverwerking voor de melkvee- en varkenshouderij

    (€ 9,98 miljoen).

Melkveehouders die hun koeien voor het maaien van de eerste snede (ongeveer 15 april) weiden, krijgen hiervoor een bonus van €750 per bedrijf. Daarnaast wordt er aan boeren een vergoeding gegeven van €500 voor de analyses van kuilvoer- en grondmonsters om deel te nemen aan de Kringloopwijzer.

Het ministerie trekt €3 miljoen uit voor het terugdringen van koeiengriep IBR en BVD. Bedrijven kunnen €500 krijgen als bijdrage in de onkosten voor het vrij worden van deze ziekten of voor het uitvoeren van een antibiogram voor uierontsteking, om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Het uitvoeren van een bedrijfsantibiogram helpt om eerder het juiste middel te kiezen bij problemen met mastitis.

Er is €5 miljoen beschikbaar voor herstructurering van de varkenshouderij. De middelen worden onder andere ingezet om bedrijven te verplaatsen om lokale overlastsituaties op te lossen. Voor het structureel versterken van de marktpositie van varkenshouders en verbeteren van de samenwerking in de keten is ook €5 miljoen beschikbaar.

Als laatste wil de staatssecretaris dat er vanuit het POV en ZuivelNL een privaat mestfonds wordt opgericht om hoogwaardige mestverwerking en mestverwaarding te stimuleren. Er wordt € 9,98 miljoen ingezet aan mestcollectieven door middel van het verdubbelen van de inleggelden van veehouders in een mestverwerkingsinitiatief.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl