Update subsidie Jonge Landbouwers

09-02-2015 om 13:41:46 uur

In het besluitvormingsproces rondom de subsidie Jonge Landbouwers zijn een aantal besluiten genomen. De eerste openstelling van de nieuwe subsidie Jonge Landbouwers vindt waarschijnlijk na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Er zijn een aantal aspecten anders ingericht dan bij de vorige openstellingen subsidie Jonge Landbouwers.

  • De subsidie Jonge Landbouwers is voor iedereen onder de 41 jaar (mits je de subsidie niet eerder gekregen hebt).
  • In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking.
    De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.
  • De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000,- en het maximum is € 20.000,-.
  • Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000,- te komen.
  • De investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie Jonge Landbouwers komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen eerst in aanmerking komen.

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling, neem contact op met ons kantoor 0183-351000. Of mail naar info@hansrietveldagrarischadvies.nl

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl