Tweede openstelling Jonge Landbouwers regeling

07-11-2016 om 17:00:05 uur

Van 1 december gaat Jonge Landbouwers regeling (JOLA) weer open. De regeling loopt tot 16 januari 2017. Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee jonge landbouwers gestimuleerd worden om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren.

De eerste openstelling van 1 maart 2016 had een beperkte investeringslijst, het NAJK heeft deze openstelling geëvalueerd en te vinden op hun website. In de nieuwe openstelling is de investeringslijst uitgebreid:

 

Investeringscategorie

Score

1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen

4

3

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

6

4

Warmte kracht werkend op biomassa

6

5

Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

4

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

8

8

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9

Machines voor niet kerende grondbewerking

10

10

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

10

11

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

7

12

Koematras, waterbed

6

13

Varkensvriendelijke vloeren

6

14

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

6

Toevoeging aan de lijst:

15.

Pad cooling in stallen voor veehouderij

5

16.

Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij

6

17.

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

8

18.

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

9

19.

Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

7

20.

Biobed of biofilter

5

 

Deze regeling wordt door uw provincie gepubliceerd en uitgevoerd. Per provincie kan het subsidieplafond verschillen. Ook kan het zijn dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt. Een hogere score heeft voorrang bij toekenning bij meerdere investeringen telt het gewogen gemiddelde.

Meer informatie is te vinden op de website van mijn.rvo.nl.

Voor het indienen van uw aanvraag of voor vragen u kunt contact opnemen met Hans Rietveld Agrarisch Advies 0183-351000

 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl