Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 2016

08-12-2015 om 08:36:21 uur

Dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt er nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven.

Vanaf 1 januari 2024 is het hebben van asbestdaken verboden. Het verbod geldt alleen voor dakbedekking, dus niet om bijvoorbeeld gevelpanelen of materiaal aan de binnenkant van een gebouw. Eigenaren van asbestdaken moeten in de periode 2016 tot 2024 het asbest laten verwijderen. De overheid heeft begin december 2015 een nieuwe asbestregeling gepubliceerd, die moet stimuleren dat er de komende jaren meer asbest gesaneerd gaat worden. Met de huidige subsidieregeling(-en) is hier nog te weinig gebruik van gemaakt, veelal omdat deze is gekoppeld aan de investering van zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling richt zich o.a. op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Voorwaarden

  • Subsidie is alleen achteraf aan te vragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast moet bij de aanvraag de factuur van het betreffende bedrijf worden toegevoegd.
  • Subsidie kan worden aangevraagd door degene die de rekening betaald voor het verwijderen van het asbestdak;
  • Aanvragen van subsidie kunnen worden ingediend vanaf 4 januari 2016, 9.00 uur bij RVO. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2019, 17.00 uur;
  • Subsidie moet worden aangevraagd binnen 6 maanden na het daadwerkelijk verwijderen van het asbestdak;
  • De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres;
  • De minimale geïnventariseerde oppervlakte moet 35 m2 bedragen;

Budget
Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt het subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag wordt ingediend op het moment dat het plafond al is bereikt, wordt de datum van ontvangst een jaar doorgeschoven. De vervaldatum van de regeling is 1 januari 2020.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl