Subsidieregeling Milieuvriendelijke maatregelen

18-07-2013 om 15:01:07 uur

SUBSIDIEREGELING MILIEUVRIENDELIJKE MAATREGELEN

Van 15 augustus tot en met 16 september 2013 is de subsidieregeling milieuvriendelijke maatregelen opengesteld. Er zijn dit jaar 7 categorieën met elk ongeveer 2 miljoen euro budget. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal €5.000,- en maximaal €50.000,-

Het betreft de volgende categorieën:

 1. Mestbewerking
  Veehouders kunnen subsidie aanvragen voor apparatuur om mest te scheiden en/ of te bewerken zoals scheiders, strippers, bezinken, composteren etc. Wel mag er alleen eigen mest bewerkt worden en moet minimaal 60% van de bewerkte stikstof op eigen grond gebruikt worden.
   
 2. Precisielandbouw
  Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor landbouwmachines met GPS aansturing zoals: Bemesters, spuiten, rijenbemestingsunit, schoffels, ploegen of kunstmeststooiers.
   
 3. Mestopslag dierlijke meststoffen
  Veehouders die hun mestopslagcapaciteit vergroten tot minimaal 12 en maximaal 14 maanden kunnen hier subsidie op krijgen. Het gaat hierbij om alle opslagen behalve mestkelders.
   
 4. Energie efficiëntie
  Er is subsidie om energie te besparen of efficiënter te gebruiken. De energie is alleen bestemd voor eigen gebruik. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:
  Frequentie regelaar op de vacuümpomp, LED verlichting, WTW op koelinstallatie, dakisolatie, warmtepomp of een klimaatcomputer.
   
 5. Hernieuwbare energie
  Er is subsidie voor de volgende investeringen mits de energie alleen voor eigen gebruik bedoelt is: Biomassaketel, zonneboiler, kleine windturbine.
   
 6. Waterkwantiteit
  Er is subsidie mogelijk voor computergestuurde beregeningsapparatuur met vochtsensoren die precisieberegening mogelijk maakt en wordt aangestuurd met GPS.
   
 7. Energie efficiëntie glastuinbouw
  Ook binnen de glastuinbouw zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Mogelijkheden zijn o.a. Warmtepomp, biomassaketel, diffuus glas, hogedrukverneveling, tweede energiescherm.

Uiteraard kunnen wij u meer vertellen over de genoemde subsidieregeling. Verder doen wij ook graag de aanvraag voor de subsidie. Contactpersoon: Bas Bassa.

Hoe werkt het verder?
U moet een offerte hebben voor de geplande investering. U mag nog geen verplichtingen aangegaan zijn. Binnen 13 weken na het sluiten van de regeling moet DIENST REGELINGEN een beslissing nemen over uw aanvraag. De investering moet uiterlijk voor 1 juli 2015 zijn gerealiseerd.

Tot slot
Als u in 2012 al een soortgelijke subsidie ontvangen heeft, kunt u nu niet meer meedoen.
Als u tussen 2010 en 2012 subsidie heeft ontvangen via de Regeling  “Investering Energiebesparing” bent u ook uitgesloten.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl