Sleepvoetverbod per 1 januari 2018

28-10-2016 om 10:52:45 uur

Het verbod op gebruik van sleepvoet bemesters om grasland te bemesten is op klei- en veengrond een jaar uitgesteld. Het onderzoek naar alternatieven is nog niet afgerond. Daarnaast zijn de aanpassingen van de regelgeving op zijn vroegst pas gereed op 1 januari 2018.

Het gebruik van sleepvoet bemester op zand en löss gronden is sinds 2010 verboden.

Het bemesten met sleepvoet bemester waarvan de mest verdund met water aangevoerd is door een sleepslang vallen voor alsnog niet onder het verbod.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z19664&did=2016D40548

 

 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl