PAS treedt per 1 juli 2015 in werking

21-04-2015 om 08:32:20 uur

Programmatische aanpak stikstof (PAS) per 1 juli 2015 in werking.

Op 1 juli 2015 treedt de PAS in werking. Dat heeft Staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer meegedeeld. Een belangrijk doel van de PAS is om de vergunningverlening voor Natuurbeschermingswetvergunningen weer vlot te trekken. Echter blijft de grote vraag of de mogelijkheden, die de PAS moet bieden, juridisch haalbaar zijn. Het blijft daarom verstandig om de mogelijkheden, onder het huidige beleid, in kaart te brengen. Na het in werking treden van de PAS is het niet meer mogelijk is om ammoniak te salderen met stoppende bedrijven.

Uitspraak Raad van State beïnvloed beoordeling Natuurbeschermingswetvergunningen

Op 8 april 2015 heeft de Raad van State, met betrekking tot 39 verschillenden agrarisch bedrijven, uitspraak gedaan over een stikstofdepositie van maximaal 0,05 mol/ha/jaar. Deze uitspraak heeft als gevolg dat, in een aantal situaties, de omliggende provincie(s) zich over de aanvraag moet(en) buigen. Dit doormiddel van een instemming of door de aanvraag zelf te beoordelen en daar een eigen vergunning voor af te geven. De verschillen in beleidsvoering tussen de provincies, heeft gevolgen voor de mogelijkheden van de aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning. Het is en blijft raadzaam om uw situatie op orde te hebben en te weten waar u staat. Indien zekerheid is te verkrijgen onder het huidige beleid, waarom dan wachten op de onzekerheden van de PAS?

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl