Opnieuw herziening PAS beleid

22-06-2017 om 13:54:52 uur

Op 21 juni jl. hebben de gezamenlijke provincies en het Rijk besloten om het AERIUS Register voorlopig tot en met 1 september 2017 buiten werking te stellen. De reden hiervoor is dat het PAS programma op onderdelen moet worden herzien. Zo worden er o.a. nieuwe leefgebieden en kaarten aan de AERIUS Calculator toegevoegd.

Dit was namelijk ook het punt waar de bezwaarmakers (MOB & Vereniging Leefmilieu) bij de Raad van State op hebben aangedrongen, dat niet alle leefgebieden in de calculator en register zouden zijn opgenomen. De reeds vergunde projecten worden aan het systeem toegevoegd. Daarnaast worden ook de emissiefactoren geactualiseerd waarmee de depositieberekeningen moeten worden gemaakt.

Dat betekent voor aanvragen waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden, dit pas na 1 september mogelijk is. Een aanvraag indienen blijft wel mogelijk, maar die kan dan pas in behandeling worden genomen wanneer het register is opengesteld.

Dit heeft ook gevolgen voor de zogenoemde PAS meldingen, een PAS melding kan pas worden ingediend op het moment dat het AERIUS Register beschikbaar is.  

Wanneer nieuwe informatie ons ter ore komt, zullen wij dat hier publiceren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Robert Versluijs of Adri-Piet Stam.
Wordt vervolgd…

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl