Invulling van de melkveewet

30-03-2015 om 11:18:50 uur

Staatssecretaris Dijksma heeft de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij, ofwel de melkveewet. Deze invulling is beschreven in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Zoals al eerder aangekondigd worden er beperkingen gesteld aan melkveebedrijven die zonder grond willen groeien. Melkveebedrijven die door uitbreiding extra fosfaat produceren, moeten jaarlijks aantonen dat zij over voldoende grond beschikken om ten minste een deel van de extra fosfaat binnen het bedrijf te kunnen plaatsen.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijven aan de hand van de grootte van het fosfaatoverschot. De meest intensieve bedrijven moeten bij uitbreiding over de meeste extra grond beschikken.

In de AMvB wordt onderscheid gemaakt tussen de mate van groei door melkveebedrijven:

  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare: hoeven niet over extra grond te beschikken als zij meer fosfaat produceren (mits de extra fosfaatproductie onder de 20 kilo blijft). Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de 100% verwerkingsoptie. Bedrijven die meer grond hebben dan zij nodig hebben om alle geproduceerde fosfaat te plaatsen vallen ook in deze categorie.
  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot en met 50 kilogram per hectare: 25% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 75% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.
  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot groter dan 50 kilo per hectare: 50% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 50% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.

De referentiedatum om te bepalen in welke categorie het melkveebedrijf valt is 2014. Melkveehouders die echter kunnen aantonen dat zij voor die datum financiële verplichtingen zijn aangegaan voor het verwerken van hun gehele mestoverschot, mogen dat overschot voor de duur van de overeenkomst laten verwerken.

Wilt u graag weten welke gevolgen deze Algemene Maatregel van Bestuur kan hebben voor de uitbreidingsplannen van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld met betrekking tot de nieuwe invulling van de melkveewet.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijven aan de hand van de grootte van het fosfaatoverschot. Het betreffen bedrijven in regio Overig.

Klik hier voor het rekenvoorbeeld.

Wilt u graag weten welke gevolgen deze Algemene Maatregel van Bestuur kan hebben voor de uitbreidingsplannen van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/30/groei-melkveehouderij-wordt-grondgebonden.html

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl