Fosfaatreductieregeling 2017

23-05-2017 om 10:30:04 uur

De fosfaatreductieregeling is aangepast, de belangrijkste wijziging zijn de volgenden:

Of een bedrijf grondgebonden is wordt bepaald aan de hand van de grond in 2015 (fosfaatruimte) en het gemiddeld aantal gehouden dieren in 2015 (fosfaatproductie). Voor melkkoeien is de hoogte van de melkproductie bepalend voor de fosfaatproductie.

Niet melk leverendebedrijven bijvoorbeeld jongvee opfokkers, kalverenhouders en vleesveehouders zijn vrijgesteld.

Het in- en uitscharen kon gemeld worden tot 15 april 2017. Het aantal dieren waarmee de referentie gewijzigd kan worden is ten hoogste het aantal dat op 1 oktober 2016 in- of uitgeschaard was.

Jongveegetal

Per 28 april is het jongveegetal ingevoerd. Afvoer naar een jongveopfok bedrijf wordt hiermee voorkomen. Kalveren tot 35 dagen mogen naar een kalveren houder worden afgevoerd voor export, slacht of dood blijft mogeleijk.

Wanneer er het in- en uit scharen is gemeld wordt het getal in die periode aagepast.

 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl