Fosfaatrechten voor melkveesector

06-07-2015 om 13:42:16 uur

Fosfaatrechten voor melkveesector
De melkveehouderij wordt begrensd via fosfaatrechten. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat de begrenzing door fosfaatrechten uitwerken en wettelijk vastleggen. Het stelsel van fosfaatrechten komt naast de ontworpen Melkveewet. Melkveehouders moeten dus binnen de criteria van de Melkveewet blijven en daarnaast beschikken over voldoende fosfaatrechten.

Peildatum en referentiejaar
Uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten is het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie.
Er komt een nader uit te werken knelgevallenvoorziening om ondernemers te compenseren die in ongelijke mate benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum.

Controle
Jaarlijks wordt op basis van het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee de forfaitaire fosfaatproductie berekend. Bedrijven dienen over voldoende fosfaatrechten te beschikken om de forfaitair vastgestelde fosfaatproductie te verantwoorden.

Door gebruik te maken van de Kringloopwijzer en door de fosfaatefficiëntie te verhogen, kan een melkveehouder ontwikkelruimte verkrijgen binnen het toegekende fosfaatquotum.

Verhandelbaarheid
De fosfaatrechten worden verhandelbaar binnen de melkveehouderijsector. Toegekende fosfaatrechten zijn niet uitwisselbaar met de productierechten voor varkens en pluimvee.

Uitwerking
Een groep bestaande uit het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, NAJK, melkveehoudersvakbond NMV en stichting Natuur en Milieu gaat de wet- en regelgeving met betrekking tot de fosfaatrechten verder uitwerken.

De nieuwe wetgeving moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Het doel is dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 van kracht wordt.

Wilt u graag weten welke gevolgen deze fosfaatrechten hebben voor de uitbreidingsplannen van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl