Extra geld voor sanering asbest (update)

01-05-2017 om 11:15:04 uur

In de afgelopen periode verzorgden we meerdere subsidie aanvragen voor het saneren van asbest daken. Eind 2016 werd duidelijk dat de ‘subsidiepot’ voor dat jaar leeg was, en dat aanvragen naar het nieuwe jaar werden doorgeschoven. Begin 2017 werden deze vrij vlot afgehandeld. Het geeft aan dat er goed gebruik wordt gemaakt van de regeling en zo geldt dat ook voor dit jaar. Het subsidieplafond van 2017 komt in het zicht, waarbij het zelfde scenario zich voor kan doen dat aanvragen worden doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Om te voorkomen dat aanvragers lang moeten worden op toekenning is besloten dat het subsidieplafond voor 2017 met 10 miljoen euro wordt verhoogd. Echter, het totale budget voor deze subsidie over de jaren 2016 t/m 2021 wordt niet verhoogd. Een deel van het budget voor de komende jaren wordt alvast benut.    

Wat nog steeds blijft gelden is de volgorde van afhandeling. Toekenning vind plaats op volgorde van binnenkomst. En nog steeds geldt dan dat aanvragen waarvoor dit jaar geen budget meer is, het komend jaar worden afgehandeld. 

Neem contact op met ons bureau voor uw mogelijkheden.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl