Derogatie 2018 en 2019

06-04-2018 om 10:26:28 uur

Voor de jaren 2018 en 2019 komt er een nieuwe derogatieregeling voor graasdierenmest op bedrijven die over tenminste 80% grasland beschikken. Met derogatie mag een bedrijf 230 kg stikstof uit dierlijke mest op centrale en zuidelijke zand en lössgronden; en 250 kg stikstof uit dierlijke mest op alle andere gronden gebruiken.

Grasland scheuren levert een korting van 50 kg op de stikstofsgebruiksnorm op voor een bedrijf met derogatie. Vanaf 2019 geldt dit ook voor alle andere bedrijven. Grasland scheuren op zand en löss gronden voor de teelt van maïs geeft een korting van 65 kg op de stikstofsgebruiksnorm. Vanaf 2021 geldt dit voor alle andere bedrijven. De verplichting voor een scheurmonster vervalt wanneer de korting toegepast is.

In 2019 moeten alle bedrijven voor 31 maart de mestadministratie van het jaar inleveren. Zo kan (digitaal) gecontroleerd worden of bedrijven aan de voorwaarden voldoen. Binnenkort worden alle voorwaarden bekendgemaakt in een Ministeriele Regeling. Waarschijnlijk moet voor 1 juli dit jaar het bemestingsplan gereed zijn.

Voor bedrijven waarvan wij de mestadministratie bijhouden, maken wij in mei en juni de bemestingsplannen up-to-date. Daarnaast zorgen we dat de derogatie aangevraagd wordt en attenderen wij u op alle voorwaarden.

Daarnaast is er een fysieke controle van 5% op de bedrijven met derogatie. De vrij gekomen capaciteit voor fysieke controle wordt op andere gebieden van het mestbeleid ingezet. Nadrukkelijk wordt er ingezet op meer digitale controle, real-time volgen van meststoffen en aanpak van mestfraude.

Gebieden die genoemd worden waar (extra) controles (verwacht worden) zijn: Oost-Brabant-Noord-Limburg en Gelderse Vallei – Veluwe. Beide gebieden hebben risico’s op uitspoeling (zandgronden) en een grote vee dichtheid.

Wanneer de handhaving en naleving van de mestwetgeving  op orde zijn kan, verlenging van derogatie aangevraagd worden.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl