Brabant scherpt emissie eisen aan

28-07-2017 om 09:50:30 uur

Brabantse veehouders moeten al vanaf 1 januari 2022 aan strengere emissie eisen voldoen in plaats van 1 januari 2028. Dat staat in het definitieve voorstel van de provincie Noord-Brabant dat is gepresenteerd.

Veehouders met verouderde stallen moeten er versneld voor zorgen dat deze worden gemoderniseerd. Bedrijven die nu al voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten uiterlijk op 1 januari 2022 voldoen aan de Verordening natuurbescherming. Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten ze daarvoor een ontvankelijke vergunningaanvraag hebben ingediend.

De maatregelen zijn volgens de provincie Noord-Brabant nodig om de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof te beperken. Volgens onderzoek leidt deze aanscherping onder meer tot minder stikstof die vanuit de veehouderijen in de Natura 2000-gebieden terecht komt.

Een systeem van ‘staldering’ in Oost- en Midden-Brabant moet een verdere belasting van gebieden met een hoge vee dichtheid voorkomen en tegelijkertijd leegstand van stallen tegengaan. Dierenverblijven bouwen is enkel mogelijk als in één van de 6 ‘stalderingsgebieden’ 110% staloppervlakte wordt gesloopt of een andere bestemming krijgt. Het ‘salderingsloket’ coördineert de aanvragen en bepaald de prijzen. Staldering geldt niet voor melkvee, schapen en nertsen.

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact met ons op.
 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl