Berichten 6de actie programma Nitraat richtlijn

21-12-2017 om 13:52:39 uur

Zoals eerder bericht, was de verwachting dat er in december meer duidelijkheid zo komen over de nieuwe derogatie, na advies van commissie deskundigen Meststoffenwet en overleg met de sector heeft de Minister de Tweede Kamer geinformeerd over de stand van zaken. Enkele belangrijke punten welke meegenomen worden in de onderhandeling van de nieuwe derogatie en mestbeleid zijn:

Nieuwe derogatie

Uitgangspunt voor de onderhandelingen van de nieuwe derogatie, is het huidige beleid van 250 of 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest te handhaven wanneer er minimaal 80% grasland is op een bedrijf.

In de onderhandelingen wordt er besproken of er mogelijkheid is voor een verruiming van de stikstofnormen op grasland en wintertarwe, alsmede het gebruik van dunne fractie van gescheiden varkensmest te verantwoorden binnen de derogatie en het milieu, aldus de commissie deskundigen Meststoffenwet.

Kringloopwijzer

Er komt volgend jaar een pilot met de KringloopWijzer en fosfaatrechten voor een beperkte groep bedrijven. Samen met de BEP pilot kunnen volgend jaar in totaal 700 bedrijven deelnemen.

Bodemverbeteraars

Op akkerbouwgronden waar fosfaattoestand “hoog” is wordt de fosfaatruimte met 5 kg verruimt wanneer tenmiste 20 kg fosfaat gebruikt wordt uit bodemverbeterende meststoffen. Dit zijn meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof. De exacte lijst wordt nog vastgesteld.

Mineralen concentraat

De pilot van het gebruik van mineralenconcentraat wordt met 2 jaar verlengd. Dit omdat het onderzoek gebruikt kan worden door de Europese Commissie en deze Commissie zich nog moet buigen over het gebruik van bewerkte dierlijke mest als kunstmest vervanger.

Mestverwerking

De mestverwerkingspercentages blijven voor 2018 ongewijzigd. Deze zijn 52% voor regio Oost, 59% voor regio zuid en 10% voor regio overig. Zie hier onder een tabel met de verwerkingspercentages van de afgelopen jaren.

 

2015

2016

2017

2018

Regio Zuid

50%

55%

59%

59%

Regio Oost

30%

35%

52%

52%

Regio Overig

10%

10%

10%

10%

 

Vragen wat dit voor u betekend voorkomend jaar vraag naar een van onze adviseurs via 0183 351 000

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl