Akkoord over maatregelen fosfaatreductie melkveehouderij

21-11-2016 om 12:19:35 uur

In een brief aan de tweede kamer heeft staatssecretaris Martijn van Dam bekend gemaakt dat LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank een akkoord hebben bereikt. Het fosfaatakkoord leidt tot een verwachte reductie van in ieder geval 8,2 miljoen kilo fosfaat, genoeg om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen.

Het fosfaatakkoord bestaat uit drie pijlers:

  • Voerspoor

Brancheorganisaties en de veevoerindustrie hebben afspraken gemaakt over verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer. Het fosfaatgehalte in de mest zal hierdoor dalen. Er zal hierdoor 1,7 miljoen kg fosfaat minder worden geproduceert.

  • Verkleining van de veestapel

Boeren die al hun melkvee afstoten ontvangen een premie per koe, mits zij die koeien niet aan andere Nederlandse melkveehouders verkopen. Deze premieregeling wordt volgend jaar drie keer opengesteld. De eerste keer is de premie het hoogst, om veehouders te stimuleren zo vroeg mogelijk te stoppen. Ook ontvangen zij via een speciale liquiditeitsregeling een voorschot op de bedrijfsbeëindiging. De reductie van verkleining van de veestapel levert 2,5 miljoen kg fosfaat op.

  • Zuivelondernemingen

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen: Melkveehouders die meer produceren dan een referentiehoeveelheid krijgen een korting. Alleen bedrijven die 4% minder koeien hebben dan op 2 juli 2015, worden ontzien. Deze strafkorting wordt minder naarmate boeren hun veestapel verkleinen. Deze maatregel moet 4 miljoen kg fosfaat reductie opleveren.

Martijn van Dam zegt in totaal € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor het reduceren van de fosfaatproductie. De zuivelsector zal dit bedrag verhogen waardoor in totaal € 55 miljoen beschikbaar is. Het pakket aan maatregelen wordt de komende weken door de diverse partijen verder uitgewerkt. De eerste onderdelen van het pakket gaan in op 1 januari 2017. 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl