Aanvullingen op de regeling grondgebonden melkveehouderij

26-10-2015 om 13:59:43 uur

Staatssecretaris Dijksma heeft aanvullingen op de regeling grondgebonden melkveehouderij naar de Tweede Kamer verstuurd.

Zoals al eerder aangekondigd worden er beperkingen gesteld aan melkveebedrijven die zonder grond willen groeien. Melkveebedrijven die door uitbreiding extra fosfaat produceren, moeten jaarlijks aantonen dat zij over voldoende grond beschikken om ten minste een deel van de extra fosfaat binnen het bedrijf te kunnen plaatsen. Het overschot per hectare wordt in het wetsvoorstel berekend op basis van de gegevens over het melkveefosfaatoverschot per hectare van het voorgaande kalenderjaar, en niet op basis van deze gegevens over het huidige jaar, zoals eerder voorgesteld in de amvb van 1 april.

Ook is de knelgevallenvoorziening aangepast voor bedrijven die verplichtingen zijn aangegaan om groei te realiseren op basis van mestverwerking. De oorspronkelijke datum van 7 november 2014 is veranderd naar 30 maart 2015. Verwacht wordt dat hierdoor meer melkveehouders gebruik kunnen maken van deze voorziening.

Het overschot per hectare wordt in het wetsvoorstel berekend op basis van de gegevens over het melkveefosfaatoverschot per hectare van het voorgaande kalenderjaar. De hoeveelheid grond die moet worden verworven hangt af van de categorie waarin het bedrijf zich bevindt.

  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare in het voorgaande jaar: hoeven niet over extra grond te beschikken als zij meer fosfaat produceren (mits de extra fosfaatproductie onder de 20 kilo blijft). Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de 100% verwerkingsoptie. Bedrijven die meer grond hebben dan zij nodig hebben om alle geproduceerde fosfaat te plaatsen vallen ook in deze categorie.
  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot en met 50 kilogram per hectare in het voorgaande jaar: 25% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 75% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.
  • Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot groter dan 50 kilo per hectare in het voorgaande jaar: 50% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 50% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.

De regeling is nog niet goedgekeurd door de Kamer dus het is allemaal nog met de nu bekende gegevens en regels.

Wilt u graag weten welke gevolgen deze regeling grondgebonden melkveehouderij kan hebben voor de uitbreidingsplannen van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl