Aanvraag Natuurbeschermingswet onder het nieuwe beleid, de PAS.

03-06-2015 om 08:27:14 uur

De Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) wordt 15 juni vastgesteld en treedt 1 juli in werking. Op het nieuwe beleid stellen de provincies aanvullende beleidsregels op. Uit informatiebijeenkomsten blijkt dat er per bedrijf niet meer dan 3 mol ontwikkelingsruimte kan worden aangevraagd per PAS-periode (= 6 jaar). Daarnaast wordt er een termijn vastgesteld van 2 jaar waarin de vergunning gerealiseerd moet zijn en worden ‘te grote’ (onrealistische) vergunningaanvragen niet getolereerd. Voor meldingen onder het PAS beleid, geldt hiervoor mogelijk een kortere termijn.

De aanvragen onder het nieuwe beleid worden  behandeld op volgorde van binnenkomst. Om de aanvragen zoveel mogelijk voor te bereiden is het van belang om de juiste gegevens paraat te hebben. Voor de vergunde situatie wordt onder het huidige beleid gekeken naar welke vergunningen in het verleden zijn afgegeven. Voor het nieuwe beleid wordt gekeken naar de hoogste feitelijke situatie. Dit betreft de feitelijke maximale veebezetting over de jaren 2012, 2013 en 2014, wat is aan te tonen met de gecombineerde opgave over de jaren 2012, 2013 en 2014. Daarnaast moet bij de aanvraag de vigerende milieuvergunning worden meegestuurd om aan te tonen dat de gehouden dieren binnen de kaders van de vergunde situatie vallen.

Vanaf 1 juli kan een melding of aanvraag worden doorgerekend en ingediend. Wij zijn u hiermee graag van dienst.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl