Vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij

18-07-2018 om 19:35:02 uur

18 juli is er een concept regeling gepubliceerd waarin een zoogkoeienhouder vrijstelling voor fosfaatrechten kan aanvragen. Daarin staat dat zoogkoeienhouders de toegekende fosfaatrechten voor het jongvee wat zij hielden op 2 juli 2015 vrijwillig in kunnen leveren. Bedrijven hoeven zich vanaf het jaar van inlevering niet meer te houden aan de fosfaatrechten. Al het jongvee, welke gehouden wordt om ooit een kalf te krijgen, is fosfaatrecht plichtig, hieronder vallen dus ook alle dieren welke gehouden worden om zoogkoe te worden. Een koe welke gehouden wordt voor het krijgen van een kalf voor de vleesveehouderij en welke nooit gemolken wordt voor de melkproductie valt altijd buiten de fosfaatrechten. Een belangrijke voorwaarde: gemengde bedrijven met zowel dieren voor de melkveehouderij als voor de vleesveehouderij zijn uitgesloten van de regeling. 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl