Actualisatie forfaitaire excretienormen gedeeltelijk uitgesteld
09/10/2019
De excretieforfaits worden vooralsnog niet allemaal gewijzigd.
Nog niet helemaal klaar, wel weer in bedrijf!
30/09/2019
Per vandaag zijn wij gevestigd in Lexmond!
Open dag familie Spronk
03/09/2019
We nodigen u uit om op 6 september bij de familie Spronk in Zoeterwoude een kijkje te nemen.
Herbeoordeling fosfaatrechten
15/07/2019
RVO is voornemens een groot aantal beschikking fosfaatrechten opnieuw te beoordelen.
Juridische afwikkeling fosfaatreductieplan pas volgend jaar
14/06/2019
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat pas volgend jaar zaken rondom het fosfaatreductieplan oppakken.
Afroming fosfaatrechten van 10 naar 20%, onduidelijkheden blijven
13/06/2019
De afroming op de verhandelde fosfaatrechten stijgt van 10 naar 20%, schrijft minister Schouten van het LNV in een Kamerbrief. Dit moet het aantal uitgegeven...
Uw bedrijf op slot door uitspraak Raad van State ?
05/06/2019
In een uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS in strijd is met de Europese Habitat en Vogelrichtlijn. Knelpunt is namelijk d...
Pagina 1
Verbod op vriesbranden
04/06/2019
Het verbod op vriesbranden ofwel koudmerken waarbij veehouders cijfers op de huid van het rund vriezen om het beter herkenbaar te maken is sinds 1 juni v...
Jongvee op niet-melkleverend bedrijf weer volop ter discussie
30/04/2019
Het ministerie van LNV kreeg vorige week door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een forse tik op de vingers.
Grootverbruikers rapporteren voor 1 juli over energiebesparing
23/04/2019
Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas per jaar gebruiken moeten energiebesparende maatregelen invoeren.
CBb: ook zonder kalf valt jongvee onder melkvee
16/04/2019
Vrouwelijk jongvee ouder dan een jaar kan voor de Meststoffenwet worden aangemerkt als melkvee.
Verpachter maakt onder voorwaarden aanspraak op fosfaatrechten
27/03/2019
Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter.
Fosfaatbank is leuk voor klein deel van de veehouders
18/02/2019
Als het goed, opent de overheid in de loop van dit jaar de fosfaatbank. De fosfaatbank wordt in het leven geroepen om de 10% afgeroomde rechten na transactie...
Aanmelden voor derogatie; doe het deze maand nog
14/01/2019
Veehouders die zich willen aanmelden voor de derogatie van 2019 moeten dat voor 1 februari doen bij RVO.nl. In grote lijnen zijn de voorwaarden hetzelfde als...
Pagina 2
Sleepvoet blijven gebruiken door toevoegen van water
03/01/2019
Per 1 januari is de sleepvoet op grasland op klei en veen verboden. Daardoor zijn alle varianten van dit systeem, zeker de open systemen met een golfplaat, n...
Ontwikkelingen fosfaatrechten
12/11/2018
Er zijn afgelopen periode veel ontwikkeling geweest rondom de toekenning, handel en overdracht van fosfaatrechten, hieronder een korte samenvatting van de on...
Uitbetaling GLB vanaf 1 december
12/11/2018
RVO start met de uitbetaling van de subsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid per 1 december 2018. De aanvragen zijn gedaan door middel van de gecom...
Maatregelen ivm de droogte
30/08/2018
Door de droogte heeft de Minister besloten om een aantal periodes voor het uitrijden van mest, het inzaaien van vanggewassen en het scheuren van grasland te ...
Uitspraak van het CBb over fosfaatreductie plan 2017
22/08/2018
Het fosfaatreductieplan voldoet volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het eigendomsrecht. Het eigendom van vee wordt gereguleerd in...
Verlening uitrijden mest op bouwland
15/08/2018
De termijn voor het uitrijden van drijfmest op bouwland, wanneer een groenbemester is gezaaid, is verlengd tot en met 15 september. Normaal mag er tot 31 jul...
BEX berekening 2018
07/08/2018
In 2018 is er een nieuwe handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee, kortweg BEX, gepubliceerd door RVO versie 29 juni 2018. Voor dit jaar (2018) dient ...
Pagina 3
(Geheime) handhavingsmarges mestbeleid
03/08/2018
Naar aanleiding van een advies aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op 22 mei 2018 in drie hoger beroep zaken, zijn sinds kort een aantal handha...
Vacature
25/06/2018
Kom jij onze agrarische advies afdeling versterken?
Pagina 4
Pagina
Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl