Omgevingsvergunning (bouw)

Door gemeenten wordt een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouw) op verschillende punten getoetst. Zo wordt er beoordeeld of het past binnen het geldende bestemmingsplan, of het voldoet aan de welstandseisen en het Bouwbesluit.

De bouwaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende bouwkundige tekeningen (gevelaanzichten, plattegronden, doorsneden, details) en het aanvraagformulier.
Een bouwplan kan gefaseerd worden ingediend. Het is ook mogelijk eerst een schetsontwerp in te dienen.

Welstandseisen hebben betrekking op de uiterlijke kenmerken van een bouwwerk. 
De vorm, het materiaal- en kleurgebruik moeten aansluiten bij omliggende bestaande bebouwing en moet worden toegepast zoals in de welstandsnota is vastgelegd.

Aan de hand van het Bouwbesluit worden de technische onderdelen getoetst. 
Het gaat hierbij onder andere om constructie-, ventilatie- en daglichtberekeningen.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl