Hans Rietveld Bouwkundig Advies

Bouwkundig ontwerp- en tekenwerk wordt door de afdeling uitgevoerd.
Door het directe overleg, kunnen wij het ontwerp van bijvoorbeeld stallen of overige (agrarische) bebouwing zo goed mogelijk in overeenstemming brengen met de wensen van de klant. De kernwoorden zijn: efficiënt werken, oog voor dierwelzijn en financiën.

Om onze klanten te voorzien van juiste adviezen, worden de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van bouw- en milieu op de voet gevolgd.

Tegenwoordig vormt het tekenwerk een belangrijk bestandsdeel bij de vergunningaanvraag. Met behulp van de juiste tekeningen, kunnen wij de aanvraag verzorgen en indienen bij het bevoegde gezag: Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst of het Waterschap.

Naast de verzorging van bouw- en milieuaanvragen en het hierbij behorende tekenwerk, staan wij onze klanten bij in advisering over bedrijfsontwikkeling, herontwikkeling en bedrijfsverbreding.

Daarnaast vervaardigen wij inspraakreacties, zienswijze en bezwaarschriften.

In de linker kolom vindt u de producten die wij voor onze klanten verzorgen.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl