Gecombineerde Opgave

Alle agrarische bedrijven moeten ieder jaar een Gecombineerde Opgave indienen. In 2017 is er de mogelijheid om de opgave vanaf 1 maart tot en met 15 mei in te vullen.
Daarin wordt opgegeven welke percelen in het betreffende jaar in gebruik zijn, wat de dieraantallen zijn op 1 april van dat jaar, huisvesting systeem is van de dieren, of er mestopslagen zijn, de methode van bemesting en de verdeling van arbeid op het bedrijf. In de Gecombineerde Opgave wordt ook de aanvraag gedaan voor uitbetaling van subsidies zoals agrarisch natuurbeheer en betalingsrechten. De Gecombineerde Opgave gebeurt sinds 2016 uitsluitend digitaal. Voor onze klanten verzorgen wij de gehele Gecombineerde Opgave.

Het gebruiken van grondmonsters in de Gecombineerde opgave heeft voordelen voor de mestplaatingsruimte, verwerkingsplicht en grondgebondenheid. U dan dient op 15 mei te beschikking over grondmonsters met een GPS-kaart van het perceel. Wanneer een perceel een lage, neutrale of arme fosfaat toestand heeft kan u met grondmonsters extra fosfaatruimte per perceel aanvragen.

De afgelopen jaren is er steeds veel onrust geweest over de juiste perceeloppervlakten.
De maten die RVO hanteert op basis van satelliet foto’s wijken nog al eens af van de maat die de klant zelf hanteert, verschil tussen kadastrale en beteelbare maat.

Hans Rietveld Agrarische Bemiddeling B.V. verzorgt al enkele jaren GPS-metingen, waardoor de exacte grootte van uw percelen in kaart kunnen worden gebracht. De uitkomsten van deze meting kunnen eventueel worden gebruikt in een bezwaarprocedure tegen de oppervlaktematen van Dienst Regelingen.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl