Uitspraak van het CBb over fosfaatreductie plan 2017

22-08-2018 om 11:42:20 uur

Het fosfaatreductieplan voldoet volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het eigendomsrecht. Het eigendom van vee wordt gereguleerd in het “algemene belang” (behoudt van Derogatie) en niet ontnomen. In de uitspraak van het CBb van afgelopen dinsdag 21 augustus zijn een aantal melkveehouders (gedeeltelijk) in het ongelijk gesteld. Door de mogelijkheid van de melding knelgevallen en de gefaseerde korting naar 4 % is de regeling niet in strijd met artikel 1 van het EP.

Daarnaast was de regeling volgens de rechters voorzienbaar. In een kamerbrief van de voormalige Staatssecretaris van Economische Zaken is in 2013 gemeld dat productie begrenzende maatregelen te verwachten zijn bij overschrijding van het mest plafond. Groei na 2 juli 2015 was dan ook een commerciële afweging.

Alleen in bijzondere gevallen kan er compensatie of ontheffing worden toegekend. RVO moet hiervoor alle omstandigheden van de melkveehouder mee wegen bij het beslissen op een bezwaarschift. Hiervoor dient dan voldoende bewijslast voorgelegd worden.

 

Contact over uw bezwaar of beroepprocedure, wij kunnen u bij staan. Neem contact met ons op via 0183-351000.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl