CBb: ook zonder kalf valt jongvee onder melkvee

16-04-2019 om 14:02:52 uur

Vrouwelijk jongvee ouder dan een jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan voor de Meststoffenwet worden aangemerkt als melkvee. Dat besliste het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in zaken van drie veehouders.

Het beroep van de veehouders was ingesteld tegen de door de minister van LNV op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. De veehouders waren van mening dat al het vrouwelijk jongvee mocht worden aangemerkt als melkvee. Het CBb is het hiermee eens en heeft de beroepen gegrond verklaard.

De minister had aan twee van de veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen. Aan de hand van de Beleidsregel heeft de minister dit verleende fosfaatrecht weer ingetrokken, omdat anders sprake zou zijn van verboden staatssteun. Bij de derde veehouder is de minister er bij de toekenning al van uitgegaan dat hij geen recht heeft op fosfaatrechten voor een deel van het jongvee dat hij hield.

Volgens de minister bestond er bij de toekenning van fosfaatrechten aanvankelijk onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip “melkvee”, met name over welk jongvee onder dit begrip valt. De minister heeft de definitie in de wet vervolgens willen verduidelijken met de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Door toepassing van de Beleidsregel is, aldus de minister, duidelijk dat het jong(vlees)vee niet onder het begrip “melkvee” valt en dat daarvoor dus geen fosfaatrechten nodig zijn.

Het CBb is echter van oordeel dat de minister met de Beleidsregel voor deze categorie jongvee een te beperkte uitleg aan het begrip “melkvee” geeft. Deze uitleg komt niet overeen met de tekst van de definitie in de wet, noch met de betekenis volgens de geschiedenis van de wet. Het is ook niet zo dat de Meststoffenwet op deze manier moet worden uitgelegd, omdat anders sprake is van ontoelaatbare staatssteun. De tekst van de Meststoffenwet is duidelijk, stelt het CBb: onder jongvee van 1 jaar en ouder vallen alle runderen van 1 jaar of ouder, inclusief overig vleesvee, behalve roodvleesstieren en fokstieren. Uit niets blijkt dat het jongvee van de drie veehouders dat niet valt onder de definitie in de Beleidsregel een roodvleesstier of fokstier is.

Hans Rietveld agrarisch advies raadt veehouders aan goed te kijken of deze uitspraak ook op hun situatie betrekking heeft. Neem contact op met ons voor meer informatie of ondersteuning in uw situatie.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl