Vergroting van het bouwvlak

Gemeenten zijn bevoegd om op basis van het bestemmingsplan vrijstelling te verlenen voor het vergroten van het bouwvlak. 

Per gemeente en per bestemming van de grond gelden nadere eisen. 
Aangetoond moet worden dat uitbreiding noodzakelijk is en niet binnen het bestaande bouwvlak gerealiseerd kan worden.

Dit kan doormiddel van een ruimtelijke onderbouwing en/ of principeverzoek als gevolg van een ingediend bedrijfsplan.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl