Omgevingsvergunning (wet milieubeheer) of melding AIM

Bij een aanvraag omgevingsvergunning milieu wordt door de Omgevingsdienst een duidelijke bedrijfs-plattegrond (1:200) vereist. Op de plattegrond worden de bebouwing (plattegronden en doorsneden), situatie, opslag, veebezetting en overige apparatuur en voorzieningen aangegeven.

Alle gegevens van het bedrijf worden ingevuld op het aanvraagformulier. 
De vergunning verlenende instantie bepaalt welke wettelijke kaders en welk beleid op de vergunningaanvraag van toepassing zijn. Er wordt beoordeeld of het bedrijf binnen de geldende wettelijke normen valt of in te passen is. Hierbij gelden niet alleen emissienormen voor geur, ammoniak en fijnstof, maar eventueel worden ook overige rapportage- en onderzoekverplichtingen in het kader van geluid of energie vereist.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl