Omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 is de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. 
Deze wet zorgt ervoor dat veel verschillende vergunningen in één procedure moeten worden aangevraagd. Dit gebeurt met behulp van de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt 26 verschillende vergunningen, waaronder de bouw-, milieu-, sloop-, en kapvergunningen.


Voorbeeld:
Stel er wordt een nieuwe woning gebouwd op de locatie waar momenteel een kapschuur staat met asbesthoudende dakplaten. Er moet dan in één aanvraag, melding worden gedaan voor:

  • de verwijdering van asbest dakplaten;
  • sloopvergunning voor het slopen van de kapschuur;
  • bouwaanvraag voor het oprichten van de woning.

De gemeente zal op basis van de vereiste gegevens een besluit moeten nemen, de vergunning wordt niet/ wel verleend.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl