Subsidie aanvragen

Ook in 2018 kunt u weer verschillende subsidies of tegemoetkomingen aanvragen.

Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken

Verwijdert u meer dan 35m2 asbest van het dak in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019? U komt dan in aanmerking komen voor subsidie als een gecertificeerd bedrijf de asbest verwijdert en aanmeld in LAVS. Na de verwijdering vraagt u de subsidie binnen 6 maanden aan. Per vierkante meter is de subsidie €4,50. Per adres is de subsidie maximaal €25.000. In 2017 is €15 miljoen beschikbaar.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Doet u mee met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)? Het collectief regelt de aanvraag en rvo de betaling. De percelen en beheer eenheden moet u op geven met de gecombineerde opgave. Heeft u nog oude SNL pakketten? De aanvraag doet u voor 15 mei met de gecombineerde opgave.

POP 3

In elke provincie kan dit jaar weer een aanvraag gedaan worden voor een POP 3 subsidie. Voor elke provincie gelden weer andere termijnen en andere voorwaarden subsidies die aangevraagd kunnen worden zijn:

  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen;
  • Jonge Landbouwers;
  • Regeling Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap;
  • Niet-productieve investeringen water;
  • Samenwerking voor innovaties;

Voorbeelden van investeringen die gedaan kunnen worden zijn: Een was- en spuitplaats voor machines, niet keerden grondbewerkingen, machine met technieken voor precisielandbouw zoals bemesters en spuitmachines.


Jonge landbouwers
De openstelling van de Regeling Jonge Landbouwers 2017 was open tot en met 15 januari 2018. Hiervoor hebben de provincies het budget ingezet van de jaren 2015 en 2016. De provincies stellen zelf de regeling voor jonge landbouwers open, de aanvraag loopt via RVO, er is een algemene investeringslijst. U er kon maximaal €20.000 subsiedie aangevraagt worden en minima
al €10.000, er kon voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagt worden.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl