Nieuw mestbeleid

Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten inwerking getreden. Voor alle dieren in de volgende dier categorieën dient u over fosfaatrechten te beschikken:

1. melk- en kalfkoeien, te weten koeien (bos taurus) die tenminste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden met inbegrip van koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken;

2. jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar en

3. jongvee ouder dan 1 jaar, te weten alle vrouwlijke runderen van 1 jaar en ouder welke gehouden worden om een kalf te krijgen;

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken of u fosfaatrechten nodig heeft of niet.

 

Mestverwerkingsplicht
Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%) van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar.
In 2016 en 2017 zijn de mestverwerkingspercentages per regio verhoogt en in 2018 wijzigt deze niet. Steeds meer bedrijven hebben daardoor een mestverwerkingsplicht. In onderstaand schema geven wij dit weer:

 

2015

2016

2017

2018

Regio Zuid

50%

55%

59%

56%

Regio Oost

30%

35%

52%

52%

Regio Overig

10%

10%

10%

10%

Melkveehouders met een melkveefosfaatoverschot moeten dit overschot boven de verkregen melkveefosfaatreferentie voor 100% laten verwerken.

Als u uw volledige bedrijfsoverschot binnen 20 kilometer kunt plaatsen en wanneer u 75% van uw fosfaat op uw eigen grond kunt plaatsen komt u in aanmerking voor de vrijstelling Regionale Mestafzet Overeenkomst. Van belang is dat dat u dan wel opmerking code 71 op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen zet en dat u de Regionale Mestafzet Overeenkomst ondertekent en laat ondertekenen.

Vanaf 2015 is er een vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht voor landbouwers die dieren houden in een stal die met stro is ingestrooid. Wanneer u meer dan 90% van uw mest produceert door middel van strorijke mest valt u onder de vrijstelling. Wel moet u uw totale fosfaatoverschot afvoeren en moet er opmerkingscode 73 op alle Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen ingevuld worden.

U kunt voor uw verwerkingsplicht ook een vervangende verwerking overeenkomst voor afsluiten. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Vraagt u zich af of u mest moet laten verwerken? Neem dan gerust contact met ons op.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl