Bemestingsplannen

Sinds 1 januari 2006 zijn veehouders en akkerbouwers verplicht om een gebruiksnormenberekening en bemestingsplan bij te houden. Voor onze klanten houden wij de complete mestboekhouding bij. Hierbij verzorgen wij alle handelingen die nodig zijn.

Dit plan dient bij een eventuele controle door de nVWA, voorheen AID, als bewijs dat de bedrijfsvoering aan de vereiste regelgeving voldoet. Dit bemestingsplan dient binnen 7 dagen te worden aangepast als er veranderingen voordoen in grondgebruik en/of dieraantallen.

In januari verzorgen wij het doorgeven van de mestvoorraden aan RVO voorheen Dienst Regelingen. Wanneer er deelname aan derogatie is, zorgen wij voor de aanmelding.

Twee keer per jaar maken wij een samenvatting. In deze samenvatting berekenen wij  hoe onze klanten uitkomen met de huidige hectares en dieraantallen en de verwachte mestproductie. Wij adviseren over de aan- of af te voeren hoeveelheid mest en de hoeveelheid te verwerken mest (fosfaat). Bij melkveehouders en jongveeopfokkers kijken wij of u aan de nieuwe regels van grondgebondenheid voldoen en over voldoende fosfaatrechten beschikken . Door optimalisatie van de mestgebruiksruimte wordt op een eenvoudige wijze geld verdiend met of bespaart op kosten van mestafzet.

Bij deelname aan derogatie is het verplicht om grondmonsters van de percelen te hebben. Grondmonsters mogen op 1 februari (uiterlijke aanvraagdatum voor derogatie) maximaal vier jaar oud zijn. Hans Rietveld Agrarische Bemiddeling kan deze grondmonsters nemen. Klik hier.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl