Wet Natuurbescherming (Wnb)

12-12-2016 om 14:09:57 uur

Vanaf 1 januari 2017 zal de Wet Natuurbescherming (Wnb) in werking treden. Deze wet vervangt drie wetten, namelijk:

- de Natuurbeschermingswet 1998
- de Flora- en Faunawet
- de Boswet 

Vanaf 1 januari zullen aanvragen in het kader van de Natura-2000 getoetst worden op meer aspecten: gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden. De wet gaat direct werken, er is geen overgangsrecht. De nu lopende aanvragen waarop voor eind december 2016 geen definitief besluit is genomen zullen onder de Wnb worden afgehandeld. Momenteel wordt bij ontwerpbesluiten al geanticipeerd op de Wnb. 

Net als bij Natuurbeschermingswet geldt er géén aanhaakverplichting. Ofwel: er kunnen losstaande aanvragen in het kader van Natura-2000 worden aangevraagd. Wat wel veranderd is het bevoegd gezag. De provincie waarin het bedrijf is gelegen zal de aanvraag beoordelen. In het huidige beleid onder de Natuurbeschermingswet betreft dat de provincie waarin het grootste effect optreed. De legeskosten verschillen per provincie. Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl