Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2015-2016

16-02-2015 om 09:12:43 uur

Runderdrijfmest op grasland moet emissiearm worden gebruikt. U kunt hiervan onder voorwaarden een vrijstelling krijgen tot 1 september 2015. De vrijstelling geldt voor drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120 die op uw eigen bedrijf is geproduceerd en die u wilt aanwenden op grasland dat bij uw bedrijf in gebruik is. De mest mag niet binnen 2 meter vanaf de insteek van een watergang worden aangewend.

U kunt zich voor de vrijstelling aanmelden als u vorig jaar en in dit jaar gebruik maakt van de vrijstelling bovengronds aanwenden en u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Minimaal 85% van de grond die bij uw bedrijf in gebruik is, is grasland.
  •  De kunstmestgift op uw bedrijf is minder dan 100 kilogram stikstof per hectare grasland.
  • Het stikstofoverschot op uw bedrijf is maximaal 125 kg stikstof per hectare.
  • Het rundvee (met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120) op uw bedrijf wordt in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen ten minste zes uur per dag geweid.
  • Op het bedrijf mag geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan rundermest.

Houd u op uw bedrijf ook melkkoeien (diercategorie 100)? Dan moet u ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Kunt u de mest die u op uw bedrijf produceert, niet volledig plaatsen op uw eigen bedrijf? Dan geldt ook de voorwaarde dat de melkproductie van uw bedrijf niet hoger mag zijn dan 14.000 kg per ha.
  • Van 1 januari tot 31 maart en van 1 december tot 1 januari was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de melk die geproduceerd werd op uw bedrijf lager dan 21 milligram per 100 gram melk.

Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en gebruik wilt maken van de Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2015-2016 kunnen wij u hiervoor aanmelden.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl