Verplichte stalregistratie

19-03-2015 om 10:49:13 uur

Boeren met rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten verplicht hun stallen registreren in de Gecombineerde Opgave 2015. Hiervoor moet er per stal het staltype(aan de hand van RAV-code), het vergunde dieraantal en het jaar van ingebruikname worden opgegeven.

Voor varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten ook de emissiebeperkende maatregelen worden opgegeven. Voor schapen, nertsen en konijnen wordt dit jaar naar de gemiddelde stalbezetting gevraagd. Er moet worden aangegeven waar zich welke dieren bevinden op het erf.

Het moeten doorgeven van informatie over stallen en staltypen heeft te maken met de bepaling van emissies uit de landbouw. De zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Het is van belang dat uw gegevens goed worden geregistreerd. Wij kunnen u helpen bij het correct invullen van de Gecombineerde Opgave 2015.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl