Vergunning Natuurbeschermingswet, je kan hem maar hebben!

02-10-2013 om 14:37:31 uur

In de afgelopen jaren heeft de Natuurbeschermingswet een enorme sprong genomen.
Hoewel de wet al langer bestaat is er in de afgelopen twee jaar steeds meer aandacht gekomen in de media, met name door provincies en gemeenten. We hebben onze klanten geïnformeerd over het belang van de Natuurbeschermingswet en de noodzaak van de vergunning bij wijzigingen op het bedrijf (uitbreiding, verplaatsing en nieuw-vestiging). Doordat provincies er een verschillend beleid op nahouden is het voor klanten lastig te achterhalen wat voor hun situatie van toepassing is. Succesvol hebben wij de contacten gelegd met de provincies en onze klanten kunnen voorzien van een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. Als adviesbureau blijven wij ons verdiepen in de bewegingsruimte van het beleid.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het beleid aangaande de Natuurbeschermingswet gaat veranderen. Volgend jaar, naar verwachting 1 januari 2014, zal de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking treden. De PAS is een landelijk beleid en men spreekt erover dat na invoering van de PAS er voor agrariërs weer meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Als adviesbureau zijn we kritisch en willen we niet meteen de conclusie trekken of die ontwikkelingsruimte er daadwerkelijk komt.

Uit  onze ervaring met het nieuwe beleid en het daarbij behorende rekenprogramma blijkt die ontwikkelingsruimte nog niet. Bovendien geldt dat binnen de PAS, provincies toch ook nog hun eigen aanvullende voorwaarden kunnen koppelen aan het landelijke beleid. Hiermee maakt het de situatie niet makkelijker, maar eerder complexer.

Ons advies blijft daarom nog steeds om nu onder het oude beleid een aanvraag Natuurbeschermingswet in te dienen. Je kan hem maar hebben! Binnen het huidige beleid biedt dat in sommige gevallen meer mogelijkheden dan onder de PAS. Ook na invoering van de PAS zijn we u graag van dienst om u wegwijs te maken in de regelgeving van de Natuurbeschermingswet en de aanvraag voor u te verzorgen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl