Vergroeningseisen 2018

25-05-2018 om 13:59:53 uur

Er zijn ieder jaar veel vragen rondom de vergroeningseisen. Hieronder staat een aantal voorwaarden van de meeste gebruikte vergroeningsmaatregelen. Daarnaast zijn enkele voorwaarden met ingang van dit jaar aangepast.

Vanggewassen

Geef de daadwerkelijke zaaidatum van vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) door op de datum van zaaien; achteraf doorgeven lukt niet. In de gecombineerde opgave hebben wij bij akkerbouwers meerdere mogelijke opties voor EA opgegeven. Zo kan, wanneer de weersomstandigheden de berijdbaarheid van het perceel of het oogstmoment nadelig beïnvloeden, toch voldaan worden aan de vergroeningseisen.
Het gezaaide vanggewas voor EA mag niet beschadigd worden. Dit houdt in dat het niet begraasd, gemaaid of geklepeld mag worden binnen 8 weken na zaaidatum. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is tevens niet toegestaan in deze periode. Wanneer eerder gezaaid wordt dan 15 juli begint de termijn van 8 weken pas op 15 juli.
Het vanggewas moet uit een mengsel bestaan welke niet ingezaaid wordt om in de winter of voorjaar te oogsten. Bij een controle moeten de facturen en etiketten getoond kunnen worden van het gebruikte mengsel.

Stikstofbindende gewassen

Wanneer stikstofbindende gewassen zijn ingezet voor EA zijn gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. U mag gebruikmaken van een mengsel wanneer deze tenminste voor 50% bestaat uit een stikstofbindend gewas. Bij een controle moeten facturen en etiketten van het gebruikte mengsel getoond kunnen worden. Stikstofbemesting bij soja is niet togestaan, bij andere stikstofbindende gewassen is het gebruik van stikstofmeststoffen beperkt.

Randen

Wanneer u gebruikmaakt van randen moeten deze randen duidelijk te onderscheiden zijn van het rest van het perceel. Oogsten of begrazen van de randen is niet toegestaan. Klepelen is toegestaan mits het maaisel niet verwijderd wordt. De rand moet tot 31 december intact blijven; wanneer het perceel ingezaaid is met een wintergewas tot en met 31 augustus. De rand moet ondergeschikt zijn aan het hoofdperceel en telt tot maximaal 20 meter breedte mee voor EA.
 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl