Vanggewassen en EA

14-03-2018 om 11:36:59 uur

Vanggewassen

De uiterlijke inzaaidatum van EA vanggewassen is dit jaar 15 oktober. Dit sluit beter aan bij de praktijk van oogsten onder natte omstandigheden in het najaar.

Daarnaast hoeft het vanggewas niet 10 weken maar 8 weken op het land te staan. De datum in de opgave is leidend. Wanneer de zaaidatum wijzigt, dient u dit op de dag van inzaaien in de gecombineerde opgave te wijzigen. Met terugwerkende kracht lukt dit niet meer.

De 8 weken termijn van een vanggewas gezaaid als onderzaai in een hoofdgewas, begint te tellen wanneer het hoofdgewas geoogst is. Het vanggewas kan gras of een stikstofbindendgewas zijn.

EA

De weegfactor voor Wilgenhakhout wordt verhoogd van 0,3 naar 0,5. De weeg factor van stikstofbindende  gewassen zoals luzerne en rode klaver wijzigt van 0,7 naar 1.

 

Wij adviseren u om op meer percelen EA in te richten dan strikt noodzakelijk, na 15 mei kunt u dan binnen uw percelen wijzigen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl