Tussenuitspraak RvS - PAS (mei - 2017)

22-05-2017 om 09:42:29 uur

Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof 

Raad van State deed op 19 mei 2017 uitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De onderbouwing van het PAS moet op veel elementaire punten worden verbeterd, waarvan het de vraag is of dit allemaal volledig zal lukken. De juridische houdbaarheid van de PAS blijft daarmee nog onzeker. Daarnaast zijn er door De Raad van State nog geen antwoorden gegeven op enkele rechtsvragen over de PAS. De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er volgt daarna opnieuw een uitspraak van de Raad van State.  

De Raad van State acht het vooralsnog niet nodig om een voorlopige voorziening te treffen. De duur van een PAS periode is zes jaar. De eerste PAS periode loopt van 2015 tot en met 2020. Tussentijds is er gelegenheid om het programma bij te stellen mocht dat nodig zijn. Dat is 1 juli 2018. Daardoor stelt de Raad van State dat er ten minste tot 1 juli 2018 voldoende reservering voor stikstof is ingebouwd, wat ervoor zorgt dat voorlopig geen onomkeerbare gevolgen voor de natuur zich zullen voordoen. Hiermee wordt het voor de bezwaarmakers tevens onmogelijk gemaakt om voorlopige voorziening aan te vragen of om de gehele vergunningverlening stil te leggen. Helemaal zeker is dit echter niet.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl