Regeling erfscans (Utrecht)

08-07-2013 om 10:19:00 uur

Regeling erfscans

Momenteel heeft de regio West-Utrecht een subsidieregeling in het kader van erfafspoeling. De regeling is gericht op het zodanig inrichten van het erf, zodat dit aan het Activiteitenbesluit voldoet, maar zodat het ook geoptimaliseerd wordt voor uw gebruik. Hiertoe dient dan een integrale erfscan gemaakt te worden voor een duurzame erfinrichting. Hierin adviseren wij over logische logistieke lijnen en routing op het erf, locatie en voorzieningen voor voer- en mestopslag, waarbij het geheel voldoet aan het Activiteitenbesluit. Doel moet zijn dat verontreiniging van oppervlaktewater door erfafspoeling zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Het uitvoeren van een erfscan kost € 1250,-. Melkveehouders in Utrecht West kunnen vanaf 3 juni tot 15 november deze erfscan laten doen, waarvan € 1000,- gesubsidieerd wordt. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze diensten of hierover geïnformeerd willen worden, bel of mail met Robert Versluis (06-10637028, robert@hansrietveldagrarischadvies.nl)

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl