Randvoorwaarden GLB gewijzigd

05-12-2016 om 12:08:01 uur

Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor schapen en geiten valt niet meer onder de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is het gevolg van een uitspraak van de Europese rechter.

Mutaties schapen en geiten

Het gaat om het melden van onder andere geboorte, aan- en afvoer, sterfte en van het melden van het vervangen van identificatiemiddelen bij schapen en geiten meld rvo.

Het melden van deze mutaties blijft verplicht vanuit de regelgeving voor Identificatie en registratie (I&R). Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan leidt dit niet langer tot een randvoorwaarden korting op de betalingen vanuit het GLB.

De uitspraak van de Europese rechter geldt voor alle zaken waarin de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nog een besluit moet nemen, of waarin bezwaar of beroep loopt. Voor definitief afgehandelde zaken verandert er niets.

Graasdierpermie

Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor schapen is nog steeds een van de voorwaarden om voor schapen graasdierpremie te kunnen krijgen. De wijziging geldt alleen voor de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).  

Randvoorwaarden GLB

Wilt u als landbouwer subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan moet u aan de randvoorwaarden van het GLB voldoen. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie.

De randvoorwaarden zijn artikelen van bestaande wetten en regelingen op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en milieucondities.

Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor runderen valt nog wel onder de randvoorwaarden GLB.

Boetes

Naast een korting bij het overtreden van de randvoorwaarden kan er een boete worden opgelegd wanneer bij controle blijkt dat er niet voldaan wordt aan een of meerdere eisen van bovengenoemde wetten en regelingen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl