Raad van State buigt zich de komende weken over de toekomst van de PAS.

08-12-2016 om 09:07:35 uur

In de afgelopen week heeft de Raad van State liefst twee volledige dagen uitgetrokken om zich te verdiepen in de materie van de PAS. Milieuverenigingen waaronder de MOB uit Nijmegen had bezwaar aangetekend tegen verleende PAS vergunningen in provincie Brabant en Limburg.

Het argument is dat onvoldoende rekening gehouden wordt met de natuur, dat bovendien de PAS systematiek in strijd zou zijn met de Europese regelgeving. De Raad van State heeft aangeven om een aantal zaken als pilot te behandelen, waarna het besluit wordt doorvertaald naar de overige bezwaren m.b.t. verleende NB-Wetvergunningen.

Normaal gesproken doet de Raad van State binnen zes weken uitspraak, echter omdat het een complexe materie betreft, zal het termijn met nog eens zes weken worden verlengd. Waardoor pas op z'n vroegst eind februari 2017 meer bekend wordt over de toekomst van de PAS. Wij zullen u op de hoogte houden over het verdere verloop en de mogelijke consequenties van de uitspraak.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl