Provincie Overijssel gaat verleende NB-Wetvergunning controleren

27-12-2016 om 09:35:22 uur

Bericht vanaf de website van de provincie Overijssel 

Nbwet-vergunningen worden opnieuw getoetst
De provincie Overijssel gaat 143 verleende natuurbeschermingswetvergunningen opnieuw beoordelen. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die boog zich over de vraag of de stichtingen SLB en VROM? het recht hadden om bezwaar te maken tegen NBwet-vergunningen. VROM? heeft dat recht niet heeft, SLB wel. 

Door de uitspraak van de Raad van State zijn de Nbwet-vergunningen nog niet definitief. Dat betekent dat de ondernemers aan wie de vergunning was verleend – vrijwel allemaal agrarische bedrijven – nog enige tijd in onzekerheid blijven. De provincie verwacht medio februari opnieuw te beslissen over de vergunningen. De vergunningen zijn overigens in deze periode gewoon van kracht. De ondernemers worden geïnformeerd door de provincie over de uitspraak en de verdere procedure. 

De provincie vindt het belangrijk om zorgvuldig na te gaan wie belanghebbend is bij een besluit en dus het recht heeft om bezwaar te maken. De belangen die de provincie moet afwegen bij vergunningverlening zijn groot, zowel die van de ondernemers als het natuurbelang. Het is daarom zaak niet nodeloos procedures te voeren over de vergunningen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl