PAS-melding niet gevoelig voor bezwaar

11-11-2016 om 13:40:05 uur

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 2 november jl. bevestigd wat de Voorzieningenrechter eind 2015 al aangaf in haar voorlopige uitspraak. De bevestiging van een melding in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof levert geen formeel besluit op en is daarom niet ontvankelijk voor bezwaar. Kortom het is onmogelijk om tegen een ingediende PAS-melding bezwaar te maken.

Een verrassing is dat de Raad van State ook oordeelde dat met (de bevestiging van) een PAS-melding geen toestemming wordt verleend op grond van de Habitatrichtlijn. Hiermee komt het nut en de noodzaak om een PAS-melding te doen, ter discussie te staan.

Of dat een PAS-melding toereikend is om aan de Habitatrichtlijn te voldoen, zal later uit andere uitspraken moeten volgen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl