PartiŽle herziening PAS

07-12-2015 om 13:09:30 uur

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ten behoeve van aanvragen Nb-wet maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de ontwikkelingsruimte. Hierdoor is een partiële herziening van de PAS nodig. Op 15 december 2015 treedt een partiële herziening van de PAS in werking, waaronder een nieuwe geactualiseerde versie van AERIUS, versie 2015.

Gevolgen van de actualisatie
Ten behoeve van de actualisatie wordt gecontroleerd of er onterechte meldingen en foutieve of dubbele aanvragen zijn ingediend. Hierover is/wordt de aanvrager geïnformeerd. Gevolg kan zijn dat onterechte meldingen of aanvragen worden verwijderd uit het systeem. Door de actualisatie van invoergegevens in AERIUS wijzigt de omvang van de ontwikkelingsruimte in de PAS-gebieden. Gemiddeld genomen zullen de aanpassingen leiden tot een grotere daling van de depositie. Dit kan zich mogelijk vertalen in ontwikkelingsruimte, waarbij er mogelijkheden zijn voor agrarische bedrijven om (toch) een uitbreiding aan te vragen of de huidige situatie te registreren.

AERIUS-database gaat tijdelijk offline
Vanwege de actualisatie van de PAS wordt de database van AERIUS aangepast. In de periode van vrijdag 4 december tot en met 15 december kunnen er geen meldingen worden gedaan. Gedurende die periode kan wel gewoon gerekend worden met de Calculator en kunnen vergunningaanvragen worden ingediend. De aanpassing van de database AERIUS houdt in dat nieuwe of geactualiseerde projecten en emissiefactoren worden verwerkt.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl