Overgangsregeling in nieuw Besluit Emissiearme huisvesting

15-07-2015 om 13:41:52 uur

Overgangsregeling in nieuw Besluit Emissiearme huisvesting.

Het definitieve besluit emissiearme huisvesting is 1 juli 2015 gepubliceerd en treedt naar verwachting medio augustus 2015 in werking. De overgangsregeling voor bedrijven die een omgevingsvergunning hebben ingediend of zijn gestart met de bouw van de stal, blijkt verandert te zijn.

Het definitieve besluit emissiearme huisvesting is 1 juli 2015 gepubliceerd en hieruit blijkt dat de datum voor de overgangsregeling is verschoven. Dit betekend dat bedrijven die beschikken over een bouwvergunning nog met traditionele huisvesting kunnen bouwen, mits weidegang wordt toegepast en de stal voor 1 oktober 2016 gerealiseerd is. Wanneer de vergunningaanvraag ingediend is voor 1 juli 2015, maar nog niet verleend is, dan geldt een termijn van 15 maanden na het verlenen van de vergunning om de bouw te realiseren.

Met traditionele huisvestiging kan echter niet meer voldaan worden aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent, neem dan contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl