Nieuw stelsel van fosfaatrechten in voorbereiding.

03-08-2016 om 15:05:34 uur

Het stelsel van fosfaat rechten is in voorbereiding. U kunt vanaf 3 augustus uw gegevens op mijn.rvo.nl controleren.

Het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee heeft als doel dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Vanaf het moment dat het stelsel in werking treedt, mag u als melkveehouder niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. In het najaar behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel dat momenteel wordt voorbereid.

Berekening fosfaatrechten

Voor het berekenen van de fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:

  • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
  • melkproductie in 2015
  • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
  • fosfaatruimte

U kunt vanaf 3 augustus uw gegevens bekijken. Klopt er iets niet volgens u? Dan geeft u de wijzigingen aan ons door. Als u voor 1 oktober reageert, nemen wij uw reactie mee bij de vaststelling van uw fosfaatrechten.

Ontvangt u geen brief, maar hield u op 2 juli 2015 wel melkvee? Ook dan kunt u reageren.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl