Natuurbeschermingswet -> PAS

05-02-2015 om 13:40:53 uur

Zoals u waarschijnlijk al hebt opgemerkt, is het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage gelegd. De afgelopen twee weken is door de provincies voorlichting gegeven over de werking van de PAS. De verwachting is dat dit nieuwe beleid halverwege dit jaar in werking zal treden. Maar let op, dit kan gevolgen hebben voor u en uw bedrijf.

Een belangrijke wijziging met het huidige beleid vormt de bepaling van de referentiesituatie (uitgangssituatie). Waar het nu van belang is welke vergunningen in het verleden zijn afgegeven, wordt straks gekeken naar de hoogste feitelijke situatie. Dit betreft de feitelijke maximale veebezetting over de jaren 2012, 2013 en 2014, wat is aan te tonen met de gecombineerde opgave, boekhouding of stallijsten over de jaren 2012, 2013 en 2014. Voor agrariërs die de afgelopen periode zijn gegroeid biedt dit mogelijkheden. Maar, wees er dan snel bij wanneer een vergunning kan worden aangevraagd onder het nieuwe PAS-beleid. Ook met het vergeven van de ontwikkelingsruimte binnen de PAS geldt: op=op! Aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij niet inzichtelijk zal zijn hoeveel ontwikkelingsruimte voor een bepaald gebied inzichtelijk is.

Voor agrariërs die een milieuvergunning bezitten van voor de referentiedatum, maar in de periode 2012, 2013 en 2014 minder dieren hebben gehouden dan vergund, is het raadzaam om een NB-Wetvergunning aan te vragen nog voordat het nieuwe beleid van kracht wordt. Zo wordt voorkomen dat rechten verdwijnen, waarvoor in het verleden wellicht moeite is verricht om die te verkrijgen.

Wat moet u nu doen? Het is belangrijk dat u inzicht heeft in uw bedrijfssituatie, waardoor een bewuste keus gemaakt kan worden, wel of geen NB-Wet aanvragen. Wanneer al een NB-Wetvergunning is verkregen, zijn de wijzigingen minder interessant, omdat de bestaande vergunningen worden gerespecteerd.

Ons team staat u graag te woord, om samen met u te bepalen waar u verstandig aan doet. Informeer naar:

Adri-Piet Stam – 06-53830552
Benjamin Schakel – 06-30293092
Robert Versluis - 06-10637028

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl