Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee

04-03-2016 om 10:04:09 uur

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de melkvee- en zuivelsector geïnformeerd over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel.

Over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten heeft de afgelopen periode overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de melkvee- en zuivelsector en van maatschappelijke organisaties, te weten LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Netwerk GRONDig, Stichting Natuur en Milieu (SNM) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)

 

Toekenning van rechten

In de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat bedrijven alleen fosfaat mogen produceren als zij over voldoende rechten beschikken.

Alle melkveebedrijven krijgen per 1 januari 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd.

 

Afroming van rechten

De hoeveelheid rechten die wordt uitgedeeld op basis van de melkveestapel op 2 juli 2015 is te groot om zeker te stellen dat het fosfaatproductieplafond niet wordt overschreden. Dat betekent dat rechten worden afgeroomd.

Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden gecompenseerd voor afroming van rechten die nodig is om de fosfaatproductie onder het plafond te brengen. Boeren met veel grond in verhouding tot het aantal koeien krijgen dus extra rechten.

De fosfaatproductie in de melkveehouderij moet sowieso met 4 procent krimpen. Omdat grondgebonden bedrijven en knelgevallen worden gecompenseerd, zal het uiteindelijke afromingspercentage op bedrijfsniveau tussen 4 en maximaal 8 procent liggen.

Het exacte afromingspercentage wordt op 1 juli 2017 vastgesteld.

 

Overdraagbaarheid van rechten

Rechten kunnen direct vanaf de inwerkingtreding van het stelsel worden overgedragen. De overdracht wordt geregistreerd bij RVO. Bij iedere transactie wordt 10% van de overgedragen rechten afgeroomd.

Die afgeroomde rechten komen in eerste instantie te vervallen en zullen vervolgens benut worden om rechten beschikbaar te stellen aan bedrijven die aan nader te bepalen criteria voldoen.

Na elk kalender jaar wordt door RVO beoordeeld of een melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt om zijn fosfaatproductie van melkvee te verantwoorden.

 

Knelgevallenvoorziening

In een zeer beperkte mate komt er een voorziening voor knelgevallen.

 

Fosfaatefficiëntie

Melkveehouders krijgen de mogelijkheid om ontwikkelruimte te verdienen door het verhogen van de fosfaatefficiëntie. Waarschijnlijk door middel van de KringloopWijzer.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl